Ilirski jezik je danes mrtev jezik, ki ga uvrščamo med jezike indogermanske jezikovne skupine. Govorili so ga Iliri v času Antike, in sicer na območju zgodovinske pokrajine Ilirije. Danes je ilirski jezik zelo slabo raziskan, saj Iliri za seboj niso pustili skoraj nobenega zapisanega besedila, je pa jezikoslovcem uspelo odkriti nekaj pogosto rabljenih besed, ki seveda niso dovolj za bolj obširno raziskavo značilnosti jezika.